(புகைப்)படம் பார்த்துப் (படம்)பெயர் சொல்லு

இவைகள் ஆங்கிலப் படத்தின் பெயரை மறைமுகமாகச் சொல்லும் புகைப்படங்கள், இந்தப் புகைப்படங்கள் குறிக்கும் படங்களை சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம். ஆனால் பரிசெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

10 comments:

சிறில் அலெக்ஸ் said...

1. American pie
3. The basketball diaries
6. Bringing down the house
7. Blade(?)
9. The butterfly effect(?)
10 Face off
11. Nutty professor
13. i robot
15. Jungle books
16. Skull island
19. October sky
20 Octopussy
21. Pelican Brief
22. Silence of the lambs
23. Super Star
25. to kill a mocking bird(?)
26. War of the worlds
27. White chicks
28. Who framed roger the rabbit.

Partha (பார்த்தா) said...

8. Blair Witch Project

Partha (பார்த்தா) said...

4. Love, Honor and Obey
7. Blade Runner
12. Good Will Hunting (?)
17. Monster's Ball

Premkumar said...

1. American Pie
2. The art of war
3. The basketball diaries
4. Braveheart
5. Beetlejuice
6. Bringing down the house
7. Blade runner
8. Blair witch project
9. The Butterfly effect
10.Face off
11.----
12.----
13.I robot
14.----
15.Jungle books
16.Skull island
17.----
18.Man on the moon
19.October sky
20.Octopussy
21.Pelican brief
22.Silence of the lambs
23.Superstar
24.Paint your wagon
25.To kill a Mocking Bird
26.War of the worlds
27.White chicks
28.Who framed roger rabbit

Partha (பார்த்தா) said...

4. Love, Honor and Obey
7. Blade Runner
12. Good Will Hunting (?)
17. Monster's Ball

Partha (பார்த்தா) said...

4. Love, Honor and Obey
7. Blade Runner
12. Good Will Hunting (?)
17. Monster's Ball

தமிழ்ப்பிரியன் said...

16.Pirates of the carribean?
18. Appollo 13?
24.Paint your wagon?

தமிழ்ப்பிரியன் said...

16.Pirates of the carribean?
18. Appollo 13?
24.Paint your wagon?

aathirai said...

18.Moonraker

மோகன்தாஸ் said...

1.American Pie
2.Art of War
3.Basketball Diary
4.Brave Heart
5.Bettlejuice
6.Bringing down the house
7.Blade Runner
8.Blair Witch
9.Butterfly Effects
10.Faceoff
11.Fat Albert
12.Good Will Hunting
13.I-Robot
14.Jaws
15.Jungle Book
16.Land of the Dead
17.Monster's Ball
18.Moonracker
19.Octobersky
20.Octopussy
21.Pelican Brief
22.Silence of the lamb
23.Superstar
24.Trainspotting
25.To kill a mockingbird
26.War of the World
27.Whitechicks
28.Who framed Roger rabbit


nanRikaL ellOrukkum.