அய்யய்யோ! அய்யய்யோ!!!

ஆண் கோபப்படுவதற்கும் பெண் கோபப்படுவதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்று ரொம்ப நாளைக்கு முன் வந்த பார்வேர்ட் மெயில். நண்பரொருவர் அனுப்பி பதிவிடச் சொன்னார். ;)ஆண்
பெண்1 comments:

சென்ஷி said...

ச்செம சூப்பரப்பூ

சென்ஷி