ஓசை செல்லாவிற்காக ஒரு "A" பதிவு

ஓசை செல்லா வலைபதிவுலகத்தில் தீவிரமாக செயல்படமுடியாத குறையை தீர்ப்பதற்காக இந்தப் பதிவு. சரி சரி இப்பவே சொல்லிடுறேன் அடல்ஸ் ஒன்லி பதிவென்பதால், "சின்னப்புள்ளைங்க" எல்லாம் "Play"வை கிளிக் பண்ணாதீங்க.

0 comments: